Biểu diễn văn nghệ
 
 
TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - GIÁO DỤC
TRẺ EM KHUYẾT TẬT KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 07 Tản Viên, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 84. 58. 3871114 - 3873115 - 3874779 - 3877320

Fax: 84. 58. 3871114

Email: ttphcngdtektkh@vnn.vn
Số Người Online: 7850

Lượt Truy Cập: 4489564